.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 477054 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  604891 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  180351 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 99382 ครั้ง
  หน้าแรก >ข่าวประกาศและเอกสารดาว์โหลด

เรียน พี่น้องลูกจ้างส่วนราช ทุกกระทรวง ทบวง กรม และผู้รับบำเหน็จรายเดือนทุกๆท่าน
เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง"สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ขอลูกจ้างส่วนรา

ลงเมื่อวันที่ : 27/02/2020 เวลา : 02:41 น. โดย :
เรียน พี่น้องลูกจ้างส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อรับทราบ
เรื่อง การขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา(พรก.)เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล.พ.ศ.2553

ลงเมื่อวันที่ : 05/09/2018 เวลา : 10:39 น. โดย :
เรียน ประธานศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการทุกจังหวัด ( ทุกสังกัด ทุกกระทรวง )
เรื่อง แจ้งความเดือดร้อนของลูกจ้างส่วนราชการต่อ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.)

ลงเมื่อวันที่ : 12/06/2014 เวลา : 20:04 น. โดย :
เรียน ระเบียบว่าด้วยบำเหน็จค้ำประกัน
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยบำเหน็จค้ำประกัน

ลงเมื่อวันที่ : 20/05/2014 เวลา : 20:26 น. โดย :
เรียน ขั้นตอนจัดตั้งศูนย์ประสานงานและใบสมัครสมาชิกสมาคฯ
เรื่อง ขั้นตอนจัดตั้งศูนย์ประสานงานและใบสมัครสมาชิกสมาคฯ

ลงเมื่อวันที่ : 12/03/2014 เวลา : 09:46 น. โดย :
เรียน ทำเนียบรายชื่อแกนนำเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ สมาคม สพฐ มีเบอร์โทร( ประชุมบ้านพักทัศนาจร )
เรื่อง ทำเนียบรายชื่อแกนนำเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ สมาคม สพฐ มีเบอร์โทร( ประชุมบ้านพักทัศนาจร )

ลงเมื่อวันที่ : 18/05/2014 เวลา : 21:54 น. โดย :
เรียน ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม
เรื่อง ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม

ลงเมื่อวันที่ : 06/11/2013 เวลา : 11:17 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 04/06/2556)
เรื่อง ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 04/06/2556)

ลงเมื่อวันที่ : 04/06/2013 เวลา : 23:50 น. โดย :
เรียน คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 24/09/2555)
เรื่อง คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 24/09/2555)

ลงเมื่อวันที่ : 11/10/2012 เวลา : 22:43 น. โดย :
เรียน แบบตัวอย่างการปรับระดับชั้นงานของช่างไม้และช่างปูนจาก 3 ขึ้นระดับ 4
เรื่อง แบบตัวอย่างการปรับระดับชั้นงานของช่างไม้และช่างปูนจาก 3 ขึ้นระดับ 4

ลงเมื่อวันที่ : 25/07/2012 เวลา : 15:38 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งชั้นงาน ชุดที่ 2
เรื่อง ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งชั้นงาน ชุดที่ 2

ลงเมื่อวันที่ : 02/07/2012 เวลา : 16:56 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งชั้นงาน ชุดที่ 1
เรื่อง ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งชั้นงาน ชุดที่ 1

ลงเมื่อวันที่ : 02/07/2012 เวลา : 16:52 น. โดย :
เรียน รายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ อาชีวะและ กศน เขต 1-9
เรื่อง รายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ อาชีวะและ กศน เขต 1-9

ลงเมื่อวันที่ : 29/06/2012 เวลา : 10:21 น. โดย :
เรียน คู่มือปฏิบัติ การปรับและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างฯ สพฐ.
เรื่อง คู่มือปฏิบัติ การปรับและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างฯ สพฐ.

ลงเมื่อวันที่ : 21/06/2012 เวลา : 15:40 น. โดย :
เรียน รหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เรื่อง รหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ลงเมื่อวันที่ : 20/03/2012 เวลา : 09:28 น. โดย :
เรียน แจ้งลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนทำบัตรประจำตัวด่วน
เรื่อง แจ้งลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนทำบัตรประจำตัวด่วน

ลงเมื่อวันที่ : 09/04/2013 เวลา : 08:11 น. โดย :
เรียน แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 27/12/2554)
เรื่อง แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 27/12/2554)

ลงเมื่อวันที่ : 09/01/2012 เวลา : 13:14 น. โดย :
เรียน คำส่ง สพม.12ปรับตำแหน่งนครศรี 23.12.2554
เรื่อง คำส่ง สพม.12ปรับตำแหน่งนครศรี 23.12.2554

ลงเมื่อวันที่ : 27/12/2011 เวลา : 19:00 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างคำ​สั่งเปลี่ย​นสายงาน
เรื่อง ตัวอย่างคำ​สั่งเปลี่ย​นสายงาน

ลงเมื่อวันที่ : 19/12/2011 เวลา : 20:47 น. โดย :
เรียน เรื่อง ขอยกเลิกกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญฯ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี
เรื่อง เรื่อง ขอยกเลิกกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญฯ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐

ลงเมื่อวันที่ : 20/10/2011 เวลา : 21:17 น. โดย :
เรียน แนวการเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนตำแหน่งและปรับระดับชั้นงานของลูกจ้าง(ของสพป.นครราชสีมา เขต5)
เรื่อง แนวการเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนตำแหน่งและปรับระดับชั้นงานของลูกจ้าง(ของสพป.นครราชสีมา เขต5)

ลงเมื่อวันที่ : 31/05/2011 เวลา : 15:06 น. โดย :
เรียน ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพฐ (ภาคกลางและภาคใต้)
เรื่อง ประชุมสัมมนาแนวปฏิบัติและวิธีปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ระบบตำแหน่งใหม่ 4 กลุ่มงาน แก้ไข 28 เมษ

ลงเมื่อวันที่ : 28/04/2011 เวลา : 07:46 น. โดย : ฝ่ายงานเลขาฯ
เรียน การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 18/04/2554) 2
เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 18/04/2554) 2

ลงเมื่อวันที่ : 21/04/2011 เวลา : 07:13 น. โดย : ปชส สมาคมฯ
เรียน การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 18/04/2554) 1
เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 18/04/2554) 1

ลงเมื่อวันที่ : 21/04/2011 เวลา : 07:10 น. โดย : ปชส สมาคมฯ
เรียน ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพฐ (ภาคกลางและภาคใต้)
เรื่อง แก้ไขประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ กรอบหน้าที่งาน การจัดตำแห

ลงเมื่อวันที่ : 18/04/2011 เวลา : 11:05 น. โดย : ฝ่ายงานเลขาฯ
เรียน ลูกจ้างสพป สพม เชียงใหม่
เรื่อง อบรมช่อมเครื่องตัดหญ้า

ลงเมื่อวันที่ : 22/03/2011 เวลา : 13:19 น. โดย :
เรียน ใบสมัครสมาชิกสมาคมลูกจ้าง สพฐ(ฉบับแก้ไข)
เรื่อง ใบสมัครสมาชิกสมาคมลูกจ้าง สพฐ(ฉบับแก้ไข)

ลงเมื่อวันที่ : 20/03/2011 เวลา : 13:18 น. โดย :
เรียน ลูกจ้างสังกัด สพฐ ที่เข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้ง9จุด
เรื่อง บล๊อคพิมพ์ใบประกาศการผ่านการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการประฏิบัติงานของลูกจ้าง สพฐ

ลงเมื่อวันที่ : 05/03/2011 เวลา : 15:29 น. โดย :
เรียน ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ สพฐ
เรื่อง ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ สพฐ

ลงเมื่อวันที่ : 15/03/2011 เวลา : 20:41 น. โดย : ฝ่ายงานเลขา
เรียน ลูกจ้างส่วนราชการสังกัด สพฐ (ทุกเขตทั่วประเทศ)
เรื่อง ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกรอบหน้าที่งานการจัดตำแหน่งเข้าสู่

ลงเมื่อวันที่ : 23/02/2011 เวลา : 19:55 น. โดย : เลขาธิการสมาคมฯ
เรียน ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคม สพฐ
เรื่อง ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคม สพฐ

ลงเมื่อวันที่ : 23/02/2011 เวลา : 19:49 น. โดย : เลขาธิการสมาคมฯ
เรียน ขั้นตอนการพิมพ์บัตรสมาชิก
เรื่อง บล๊อค บัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมลูกจ้าง สพฐ

ลงเมื่อวันที่ : 23/02/2011 เวลา : 19:27 น. โดย :
 
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009