เรียน ขั้นตอนการพิมพ์บัตรสมาชิก
  เรื่อง บล๊อค บัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมลูกจ้าง สพฐ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 โปรดโหลดเอกสารด้านล่างครับ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 23/02/2011 เวลา  : 19:27 น. โดย  :
โหลด1 : 2302111927ZW2NE1.DOC
โหลด2 : 2302111927ZW2NE2.DOC

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save