เรียน ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ สพฐ
  เรื่อง ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ สพฐ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 โปรดเอกสารด้านล่างครับ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 15/03/2011 เวลา  : 20:41 น. โดย  : ฝ่ายงานเลขา
โหลด1 :
โหลด2 : 1503112041Y7GV62.XLS

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save