เรียน ลูกจ้างสังกัด สพฐ ที่เข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้ง9จุด
  เรื่อง บล๊อคพิมพ์ใบประกาศการผ่านการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการประฏิบัติงานของลูกจ้าง สพฐ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

บล๊อคพิมพ์ใบประกาศการผ่านการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการประฏิบัติงานของลูกจ้าง สพฐ

โปรดโหลดข้างล่างครับ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/03/2011 เวลา  : 15:29 น. โดย  :
โหลด1 : 0503111529S69RG1.DOC
โหลด2 : 0503111529S69RG2.DOC

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save