เรียน เรื่อง ขอยกเลิกกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญฯ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี
  เรื่อง เรื่อง ขอยกเลิกกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญฯ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

                       ด้วยปรากฏ  เหตุอุทกภัย  แผ่ขยายพื้นที่มากขึ้น  การคมนาคมเสียหาย  เส้นทางรถไฟ – รถยนต์วิ่งไม่ได้ในหลายจังหวัด  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต  ที่อยู่อาศัย  ไร่นา  ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน  สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน วัด รวมถึงการสูญเสียชีวิตญาติมิตร  จากภัยน้ำท่วมครั้งนี้  กล่าวได้ว่าเสียหายมากที่สุด

                       สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย  ได้หารือกันหลายฝ่าย  เห็นชอบให้ยกเลิกกำหนดการประชุมฯ ออกไปก่อน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ส่วนหนึ่งคือลูกจ้างส่วนราชการ  ได้สนับสนุนช่วยเหลือ  แก้ไขปัญหา  บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในสถานการณ์ดังกล่าว  และฟื้นฟูบูรณาการพื้นที่  สถานที่  หลังน้ำลด   ตามภารกิจ  ให้กลับสู่ภาวะปกติ    เอกสารโปรดโหลดด้านล่างครับ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/10/2011 เวลา  : 21:17 น. โดย  :
โหลด1 : 2010112117PQY7E1.DOC
โหลด2 : 2010112117PQY7E2.DOC

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save