เรียน ตัวอย่างคำ​สั่งเปลี่ย​นสายงาน
  เรื่อง ตัวอย่างคำ​สั่งเปลี่ย​นสายงาน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ตัวอย่างคำ​สั่งเปลี่ย​นสายงานคำสั่งเปลี่ยนสายงานตัวอย่างคำ​สั่งเปลี่ย​นสายงาน.PDF


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/12/2011 เวลา  : 20:47 น. โดย  :
โหลด1 : 19121120479C47U1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save