เรียน แจ้งลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนทำบัตรประจำตัวด่วน
  เรื่อง แจ้งลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนทำบัตรประจำตัวด่วน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แจ้งลูกจ้างแกนนำเข้าอบรมเพื่อพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของลูกจ้างโปรดโหลดเอกสารด้านล่างค่ะ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/04/2013 เวลา  : 08:11 น. โดย  :
โหลด1 : 0904130811GUWFR1.PDF
โหลด2 : 0904130811GUWFR2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save