เรียน รหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
  เรื่อง รหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล

  เนื้อหาโดยย่อ :
 รหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล


  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/03/2012 เวลา  : 09:28 น. โดย  :
โหลด1 : 2003120928D7HRS1.DOC
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save