เรียน คู่มือปฏิบัติ การปรับและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างฯ สพฐ.
  เรื่อง คู่มือปฏิบัติ การปรับและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างฯ สพฐ.

  เนื้อหาโดยย่อ :
 คู่มือปฏิบัติ การปรับและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างฯ สพฐ.


  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/06/2012 เวลา  : 15:40 น. โดย  :
โหลด1 : 2106121540CRTAL1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save