เรียน รายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ อาชีวะและ กศน เขต 1-9
  เรื่อง รายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ อาชีวะและ กศน เขต 1-9

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

รายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ  อาชีวะและ กศน เขต 1-9

โปรดโหลดเอกสาร ที่โหลด 1 และ โหลด 2 ค่ะ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 29/06/2012 เวลา  : 10:21 น. โดย  :
โหลด1 : 2906121021JVP7E1.PDF
โหลด2 : 2906121021JVP7E2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save