เรียน ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งชั้นงาน ชุดที่ 2
  เรื่อง ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งชั้นงาน ชุดที่ 2

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งชั้นงานของท่านวิชาญ ชัยชมภู อุปนายกสมาคมลูกจ้าง สพฐ และนายกสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ชุดที่(2)

แหล่งอ้างอิง ขอบพระคุณท่านอินแก้ว กุณวรรณา ประธานศูนย์สมาคมฯเชียงราย

ท่านพิสุทธิ์ หอมบุปฝา กรรมการศูนย์สมาคมฯ ลำปาง
  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/07/2012 เวลา  : 16:56 น. โดย  :
โหลด1 : 0207121656OKQX31.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save