.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 478042 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  555726 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  190812 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 102755 ครั้ง
  หน้าแรก >ข่าว> เรียน พี่น้องลูกจ้างส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อรับทราบ เรื่อง..การขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา(พรก.)เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล.พ.ศ.2553

   เรื่อง:  เรียน พี่น้องลูกจ้างส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อรับทราบ เรื่อง..การขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา(พรก.)เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล.พ.ศ.2553
   ข่าวโดย :    วันที่  05/09/2018 เวลา 10:39 น.
 
 

***ด่วนที่สุด...***              
                     
     เรียน
พี่น้องลูกจ้างส่วนราชการทุกสังกัด ทราบ..เรื่อง..การขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา(พรก.)เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล.พ.ศ.2553ด้วย..ชมรมลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือนจังหวัดน่าน
ร่วมกับ สมาคมลูกจ้าง สพฐ.จะขอแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกา(พรก.)เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2
553
                     
                     วัตถุประสงค์การขอแก้ไขคือเพื่อให้
"ลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือน" ได้อยู่ภายใต้ พรก.ฉบับนี้ด้วย..จึงขอเชิญชวนพี่น้องลูกจ้างส่วนราชการทั่วประเทศได้ร่วมลงชื่อ
ได้กรอกแบบลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
และรับรองสำเนาถูกต้องให้เขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินด้วยลายมือด้วยตนเองทั้งหมด
คือแบบเสนอรายชื่อ
1 ชุด และ สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุดกำหนดส่งภายในวันที่
25 กันยายน 2561  โดยให้ส่งไปที่..ชมรมบำเหน็จรายเดือนจังหวัดน่าน
196 หมู่ 2 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง
จ.น่าน รหัสไปรณีย์
55160เพื่อจะได้รวบรวมเอกสารและรายชื่อทั้งหมด ส่งเรื่องให้ ประธาน สนช.เพื่อให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ..***ต้องมีผู้ร่วมลงชื่อเห็นด้วย
10,000 คนขึ้นไป **หมายเหตุ
การขอแก้ไข พรก.ครั้งนี้ ลูกจ้างประจำ
และผู้รับบำเหน็จรายเดือนจะได้รับประโยชน์ทุกคน ไม่มีผู้ใดเสียผลประโยชน์มีแต่ได้.สอบถามเพิ่มเติมที่
085-694 3647(เกรียงศักดิ์) และ086-183 7586(ถนอม) 089-999 0857 (วิชาญ)   และ 089-0157438(ฉัตรชัย-ชาติ)  ++ผู้ที่จะขอเสนอรายชื่อเพื่อขอแก้ไข
พรก...ฉบับนี้ต้องมีอายุ
18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
เป็นประชาชนคนไทยได้ทุกสาขาอาชีพ..++ 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   โหลด 1 ค่ะ    หรือคลิกโหลดตรงนี้ ค่ะ             **ให้ส่งภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 เท่านั้น** 
 
 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009