.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 430887 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  392726 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  149827 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 81474 ครั้ง
  หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียน พี่น้องลูกจ้างส่วนราชการทั่วประเทศ ทราบ..เรื่อง : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการเสวนาเชิงวิชาการ “เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน”

   เรื่อง :  เรียน พี่น้องลูกจ้างส่วนราชการทั่วประเทศ ทราบ..เรื่อง : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการเสวนาเชิงวิชาการ “เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน”
   ข่าวโดย :    วันที่  11/04/2019 เวลา 23:34 น.
 
 

เรียน 
พี่น้องลูกจ้างส่วนราชการทั่วประเทศ ทราบ..เรื่อง : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
และการเสวนาเชิงวิชาการ
“เรื่อง
สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน
”เรียน 
พี่น้องลูกจ้างส่วนราชการทั่วประเทศ ทราบ..ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยกำหนดประชุมใหญ่ประจำปี
2561ในวันเสาร์ที่ 18
พฤษภาคม
2562
เวลา 08.00–17.00 น.
ณ สโมสร กรมช่างทหารอากาศ บางซื่อถ.เตชะวณิชย์  
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ      
จึงขอแจ้งให้พี่น้องลูกจ้างได้ทราบ และเชิญมาร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการติดสวัสดิการรักษาพยาบาล
และ อายุราชการไม่ถึง
25
ปีขอได้รับสิทธิบำเหน็จรายเดือน
ทั้งนี้ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมเสวนาคือ.-1. ตัวแทนกระทรวงการคลัง2. ตัวแทนภาคการเมือง3. กรมบัญชีกลาง4. สำนักงบประมาณ  ดังนั้น
เพื่อเป็นการแสดงพลังของลูกจ้างส่วนราชการ จึงขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมประชุมกันมากๆ
เพื่อทำฉันทามติกำหนดทิศทางของการขับเคลื่อนต่อไป...ว่า..เราจะต้องทำเช่นรัย..และเพื่อเป็นการแสดงพลังชอง
ลปจ.ทั่วประเทศทีได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบที่รัฐฯยังเพิกเฉยต่อความต้องการของลูกจ้างฯ
ให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการให้ได้ตามที่พวกเราได้เรียกร้องจากรัฐฯ มาอย่างยาวนาน..... หนังสือแจ้งหน่วยงาน
ขณะนี้สมาคมฯ ได้ส่งให้หน่วยงานราชการของรัฐทั่วประเทศแล้ว
จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องลูกจ้างฯ ได้ช่วยติดตาม ครับ.. สอบถามเพิ่มเติมที่..087-830 2545 /093-612 7793 /084-384 2187

089-999 0857 /095-509 2281 /085-222 8080

เอกสารโปรดคลิก โหลด 1 ค่ะ

โหลด1 : 1104192301BX5YV1.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As.. 

                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save 
 
 
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009