.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 454404 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  453507 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  164658 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 89642 ครั้ง
  หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียน ลูกจ้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกๆท่าน เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

   เรื่อง :  เรียน ลูกจ้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกๆท่าน เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
   ข่าวโดย :    วันที่  22/09/2020 เวลา 11:06 น.
 
 
 เรียน ลูกจ้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกๆท่าน
  เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

ด่วนที่สุด

ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเสวนาเรื่องขอแก้ไขความเลื่อมล้ำปัญหาของลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จรายเดือนกรณีขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ  และด้วยเหตุรับราชการมานานแต่อายุราชการไม่ถึง 25 ปี ขอมีสิทธิเลือกรับบำเหน็จรายเดือน

2. เพื่อให้เจ้าน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร ได้ทราบเรื่องการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างส่วนราชการการเปลี่ยนตำแหน่งสายงานลูกจ้างประจำ และการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ทราบเรื่องกองทุน กสจ. และ ชพค./ ชพส.

4. เพื่อประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมฯ และให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้ทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ตามข้อบังคับของสมาคมฯ

ในการนี้ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งให้ลูกจ้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาและแสดงพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

เอกสารโปรดโหลดได้ที่ โหลด1 ค่ะ

 
  ลงเมื่อวันที่ 
 
: 22/09/2020 เวลา  : 10:59 น. โดย  :
โหลด1 : 2209201059D6X2A1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save
 
 
 
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009