.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 477054 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  604885 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  180349 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 99382 ครั้ง
หน้าแรก >  ทำเนียบบุคลากรชื่อ :   นายวิชาญ ชัยชมภู   ตำแหน่ง :   นายกสมาคม
ฝ่ายงาน   บริหาร  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-999-0857
E - Mail :  
ชื่อ :   นายคำตัน สนทอง   ตำแหน่ง :   อุปนายกฝ่ายบริหาร
ฝ่ายงาน   บริหาร  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายเดชณรงค์ มัชเรส   ตำแหน่ง :   อุปนายกฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายงาน   บริหาร  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายอภิรักษ์ จันทวี   ตำแหน่ง :   อุปนายกฝ่ายกฏหมาย
ฝ่ายงาน   บริหาร  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายนริศ ลาดเหลา   ตำแหน่ง :   อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
ฝ่ายงาน   บริหาร  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายประยงค์ บุญเสริฐ   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายบริหาร
ฝ่ายงาน   บริหาร  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายบุญเลิศ นารีไผ่   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายบุญมา นูคำดี   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายงาน   กฎหมาย  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายเดโช บัวทอง   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
ฝ่ายงาน   กิจกรรมและประชาสัมพันธ์  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายศุภเกษม ภิรมย์รื่น   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
ฝ่ายงาน   กิจกรรมและประชาสัมพันธ์  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายศิริพงษ์ นิลน้ำเพ็ชร   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
ฝ่ายงาน   กิจกรรมและประชาสัมพันธ์  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายศักดิ์เกษม จันคำ   ตำแหน่ง :   กรรมการและนายทะเบียน
ฝ่ายงาน   ทะเบียน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายประกอบ ทัยนิล   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
ฝ่ายงาน   ทะเบียน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายอินสม อิ้มทับ   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
ฝ่ายงาน   ทะเบียน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางอำนวย ถิระโชติ   ตำแหน่ง :   กรรมการและปฎิคม
ฝ่ายงาน   ปฎิคม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายนิมิตร มหาวงษ์   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยปฎิคม
ฝ่ายงาน   ปฎิคม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสง่า สอนพรม   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยปฎิคม
ฝ่ายงาน   ปฎิคม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายฉัตรชัย หมวกทอง (ชาติ)   ตำแหน่ง :   กรรมการและเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ฝ่ายงาน   เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ภูมิลำเนา   เชียงใหม่
ติดต่อเบอร์โทร   089-0157438
E - Mail :  chart430111@gmail.com
ชื่อ :   นางดาริกา สามุงคุณ   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี
ฝ่ายงาน   ตรวจสอบ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายวินัย ทองขำ   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี
ฝ่ายงาน   ตรวจสอบ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสุรินทร์ เกตุแก้ว   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี
ฝ่ายงาน   ตรวจสอบ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางประกาย แพงคูณ   ตำแหน่ง :   กรรมการและเหรัญญฺิก
ฝ่ายงาน   การเงิน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายถาวร ไพบูลย์สมบัติ   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญฺิก
ฝ่ายงาน   การเงิน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายจันโท สหรัฐ   ตำแหน่ง :   กรรมการและเลขาธิการ
ฝ่ายงาน   บริหารและเลขาธิการ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   097-136-9599
E - Mail :  
ชื่อ :   นายวีระนิตย์ พระเมือง   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ฝ่ายงาน   เลขาธิการ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  

 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009