.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 460571 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  531331 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  167996 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 91943 ครั้ง
หน้าแรก >  ทำเนียบบุคลากรชื่อ :   นายวิชาญ ชัยชมภู   ตำแหน่ง :   นายกสมาคมฯ
ฝ่ายงาน   บริหาร  ภูมิลำเนา   เชียงใหม่
ติดต่อเบอร์โทร   0899990857
E - Mail :  wichran007@Gmail.com # Facebook : วิชาญ ชัยชมภู
ชื่อ :   นายคำตัน สนทอง   ตำแหน่ง :   อุปนายกฝ่ายบริหาร
ฝ่ายงาน   บริหาร  ภูมิลำเนา   โรงเรียนโคกปวงวิทยาคม ต.โคกปวง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 62130
ติดต่อเบอร์โทร   084 - 8955476
E - Mail :  krutun2014.kpwit@gmail.com - Facebook:นายคำตัน สนทอง
ชื่อ :   นายพรชัย นาคพล   ตำแหน่ง :   อุปนายกฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   28/4 หมู่ 4 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
ติดต่อเบอร์โทร   089 – 7237678 , 080
E - Mail :  phonchai_nakpon@hotmail.com - Facebook:พรชัย นาคพล
ชื่อ :   นายอภิรักษ์ จันทวี   ตำแหน่ง :   อุปนายกฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายงาน   กฎหมาย  ภูมิลำเนา   สพป.บุรีรัม เขต 1
ติดต่อเบอร์โทร   089-7218648
E - Mail :  
ชื่อ :   นายอิ่นแก้ว กุนทะวรรณา   ตำแหน่ง :   อุปนายกฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายงาน   กิจกรรม  ภูมิลำเนา   โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1 หมู่ 14 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
ติดต่อเบอร์โทร   081-7652528
E - Mail :  aum_@hotmail.com - Facebook: อิ่นแก้ว กุณทะวรรณา
ชื่อ :   นายประยงค์ บุญเสริฐ   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายบริหาร
ฝ่ายงาน   บริหาร  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายจักรสิน พิลารัตน์   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   35 หมู่ 5 โรงเรียนบ้านนาบัว ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
ติดต่อเบอร์โทร   093 – 0792970 , 088-
E - Mail :  chaksin1@hotmail.com - Facebook:จักรสิน พิลารัตน์
ชื่อ :   นายบุญมา นูคำดี   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายงาน   กฎหมาย  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายวิรัตน์ เล็กมาก   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายงาน   กิจกรรม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสมคิด บุญมา   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายงาน   กิจกรรม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายเดโช บัวทอง   ตำแหน่ง :   กรรมการและนายทะเบียน
ฝ่ายงาน   ทะเบียน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายอินสม อิ้มทับ   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
ฝ่ายงาน   ทะเบียน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางอำนวย ถิระโชติ   ตำแหน่ง :   กรรมการและปฎิคม
ฝ่ายงาน   ปฎิคม  ภูมิลำเนา   กทม.
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางรัตนา กันทา   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยปฎิคม
ฝ่ายงาน   ปฎิคม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายฉัตรชัย หมวกทอง   ตำแหน่ง :   กรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายงาน   เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 081-0349671  ภูมิลำเนา   223 หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
ติดต่อเบอร์โทร   089-0157438
E - Mail :  chart4301@gmail.com # Facebook : ฉัตรชัย หมวกทอง
ชื่อ :   นายวิเชษฐ วงศ์สุวรรณ   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี
ฝ่ายงาน   ตรวจสอบบัญชี  ภูมิลำเนา   โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
ติดต่อเบอร์โทร   086 - 1521795
E - Mail :  wicwon0801@gmail.com - Facebook:wichet wongsuwan
ชื่อ :   นายศุภเกษม ภิรมย์รื่น   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี
ฝ่ายงาน   ตรวจสอบบัญชี  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายเดชณรงค์ มัชเรส   ตำแหน่ง :   กรรมการและเหรัญญิก
ฝ่ายงาน   การเงิน  ภูมิลำเนา   สพฐ.2 สำนักอำนวยการ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อเบอร์โทร   089 – 0118731 , 085
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณ   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
ฝ่ายงาน   การเงิน  ภูมิลำเนา   โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์. ตำบลนาหมอบุญ. อำเภอจฬาภรณ์. จังหวัดนครศรีธรรมราช. 80130
ติดต่อเบอร์โทร   0815694117
E - Mail :  
ชื่อ :   นายจันโท สหรัฐ   ตำแหน่ง :   กรรมการและเลขาธิการ
ฝ่ายงาน   เลขาธิการ  ภูมิลำเนา   โรงเรียนพญาไท สพป.กทม. 306 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อเบอร์โทร   084-6386039
E - Mail :  jantousa00@gmail.com - Facebook:จันโท สหรัฐ
ชื่อ :   นายวีระนิตย์ พระเมือง   ตำแหน่ง :   กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ฝ่ายงาน   เลขาธิการ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  

 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009