.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 478042 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  555684 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  190797 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 102755 ครั้ง
 
     
 
 หน้าแรก > รวมเรื่องลูกจ้าง
 เรื่อง : รวมเรื่องลูกจ้าง
วันที่      
เวลา  24/04/2011 16:55 น.    
 
 

รวมเรื่องลูกจ้างประจำ


     


หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
และอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (4-8-53)

 
  - บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ  
  - กลุ่มงานสนับสนุน  
  - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
  - กลุ่มงานช่าง 1  
  - กลุ่มงานช่าง 2  
  - กลุ่มงานช่าง 3  
  - กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  
  - แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน  
     


บันทึก เรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำในกรมประมง

 

คุณสมบัติลูกจ้างประจำ (ใหม่)  

ตัวอย่างตารางรายละเอียดการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  

ตัวอย่างคำสั่งจังหวัด เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  

ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ และบัญชีแนบท้ายคำสั่งสำหรับลูกจ้างเกษียณอายุราชการ  

แนวทางปฏิบัติการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่  
     

แบบประเมินประสิทธิภาพฯ  

แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ  

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรใหม่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

แบบเกณฑ์ประเมินบุคคล  

แบบฟอร์มขอลาออก  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก (มี.ค.50)  

บันทึกเวียนคำสั่ง + ขั้นตอนสอบลูกจ้างที่กำหนดใหม่ (16 พ.ค.50)  

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คัดเลือก ลูกจ้างประจำ (16 พ.ค.50)  

c
ใบสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก (16 พ.ค.50)  

เปลี่ยนเป็นพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 (16 พ.ค.50)  

เปลี่ยนเป็นพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (16 พ.ค.50)  

แบบประเมินพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1-2 เปลี่ยนตำแหน่ง (16 พ.ค.50)  

เลื่อนชั้นเป็นพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (16 พ.ค.50)  

เลื่อนชั้นเป็นพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 (16 พ.ค.50)  

เลื่อนชั้นเป็นพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 4 (16 พ.ค.50)  

แบบประเมินพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2-4 เฉพาะเลื่อนชั้น (16 พ.ค.50)  

คุณสมบัติลูกจ้างประจำหมวดกึ่งฝีมือ (16 พ.ค.50)  

ใบสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก (16 พ.ค.50)  

แบบฟอร์มหมายเลข 1 ใบเซ็นชื่อ (16 พ.ค.50)  

แบบฟอร์มหมายเลข 2 คะแนนข้อเขียน+ปฏิบัติ (16 พ.ค.50)  

แบบฟอร์มหมายเลข 3 แบบสัมภาษณ์ (16 พ.ค.50)  

แบบฟอร์มหมายเลข 4 สรุปคะแนนสัมภาษณ์ (16 พ.ค.50)  

แบบฟอร์มหมายเลข 5 บัญชีกรอกคะแนน 3 ภาค (16 พ.ค.50)  

แบบแสดงประวัติส่วนตัวลูกจ้างประจำ
 
 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009