.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 478042 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  555702 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  190806 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 102755 ครั้ง
 
     
 
 หน้าแรก > รวมเรื่องลูกจ้าง2
 เรื่อง : รวมเรื่องลูกจ้าง2
วันที่      
เวลา  24/04/2011 16:58 น.    
 
 
หนังสือและรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

หนังสือลาออก (29/05/52)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (ยกเลิก)

ระเบียบเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2544

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

ว 43 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง

ระเบียบค่าครองชีพลูกจ้าง 2548 (ฉบับที่ 1)

ระเบียบค่าครองชีพลูกจ้าง 2550 (ฉบับที่ 2)

ระเบียบค่าครองชีพลูกจ้าง 2550 (ฉบับที่ 3)

ว 40 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

มอบอำนาจเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ

ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 2550

ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 2551
   
   
   

การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้าง

ว 41 การปรับอัตราค่าจ้าง (หน้าแรก)

กลุ่ม1

กลุ่ม2

กลุ่ม3

กลุ่ม4

หมวดกึ่งฝีมือ

หมวดฝีมือ

หมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ1

หมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ2

หมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ3

หมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ4

หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง

หมวดฝีมือพิเศษระดับต้น

หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง1

หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง2

หมวดแรงงาน
 
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม่
หนังสือและรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (05/11/2553)


การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (15/07/2553)แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างประจำ(02/09/2553)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (14/09/2553)

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
(06/10/2553)

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่(17/11/2553)

การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่(17/11/2553)

หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจำ (17/11/2553)

การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของเงินทุนหมุนเวียน (21/01/2554)


การปรับโครงสร้างและอัตราค่าจ้าง


ว 14 ลงวันที่ 31 มีค 53 (30/04/2553)
ว 38 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง (30/04/2553)บัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้ากลุ่มงานตามระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 (24/05/2553)
 
 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009