.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 478042 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  555666 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  190793 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 102755 ครั้ง
  หน้ารแรก > เรื่อง > ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม

   เรื่อง :  ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม
   ข่าวโดย :    วันที่  06/11/2013 เวลา 11:18 น.

                                                                                      ที่..............................


                                                           วันที่ .......เดือน..............................พ.ศ............


เรื่อง  ขอความเป็นธรรม


 


เรียน  ผอ.ร.ร./ ผอ.สพป./ผอ.สพม (แล้วแต่กรณี)


 


                   ข้าพเจ้า....................................ตำแหน่ง.................................สังกัด.............................


อ........................................จ..................................


 


                   ด้วยข้าพเจ้าขอความเป็นธรรมในเรื่อง.........(รายละเอียดข้อเท็จจริง)..............................


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ  (ถ้ามี)


 


                   ข้าพเจ้าจึงขอความเป็นธรรมต่อท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการ


 


                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


 


                                                      ขอแสดงความนับถือ


 


                                                   ลงชื่อ.........................................


                                                   (.................................................)


 


 


 


 


 


 


เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้        


.....................................


....................................


โหลด1 : 0611131117Z2HPI1DOCX


วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save

 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009